Logo Unia

80-557 Gdańsk ul. Mikołaja Reja 34

Dotacja z Funduszu Unijnego

Cel projektu

Celem projektu jest przystosowanie firmy do zmienionych w związku z pandemią COVID-19 warunków rynku, przede wszystkim nowych potrzeb Klienta oraz niszy związanej z ich zabezpieczeniem w postaci organizacji i obsługi imprez w domach i plenerze.

Planowane efekty

Uruchomienie na znaczącą skalę nowej usługi – organizacji imprez u Klienta oraz „pod chmurką", zastąpienie klientów, których utraciliśmy wskutek pandemii nowymi klientami, zniwelowanie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych w firmie przez pandemię, przystosowanie do nowych potrzeb klientów oraz wyjście naprzeciw z ofertą firmy, zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku, utrzymanie się na rynku, zwiększenie przychodów firmy i pobudzenie gospodarki.

Wartość projektu

Cała wartość projektu wynosi 285 284,29 PLN, natomiast wkład funduszy europejskich to kwota 249 552,24 PLN.

Opis projektu

Podstawą projektu jest dostosowanie dotychczasowej działalności firmy do zmieniającego się za sprawą pandemii rynku. Projekt dotyczy wyposażenia firmy w sprzęt wymagany do obsługi klienta w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. Wyposażenie zakupione w projekcie posłuży do świadczenia dotychczas niezbyt popularnych usług, organizacji imprez w domach klientów oraz w plenerze.